Officiële beëdiging VBAG 25-06-2017

25-06-2017


Officiële beëdiging VBAG

Op zaterdag 24 juni 2017 ben ik officieel beëdigd, en daarmee als volwaardig lid toegetreden tot de beroepsvereniging VBAG. En daar ben ik supertrots op!


Met het afleggen van de eed heb ik de volgende belofte gedaan:


"dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.


Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade toebrengen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij wordt toevertrouwd.


Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.


Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van therapeut in ere houden."


De afkorting VBAG staat voor Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze. Sinds 1984 zorgt de VBAG dat de kwaliteit van haar leden gewaarborgd blijft en dat zij meeprofessionaliseren in de ontwikkelingen van deze tijd, door middel van o.a. strenge selectiecriteria m.b.t. het niveau van de opleiding, een registratiesysteem, een beroepscode, een klacht- en tuchtregeling en de jaarlijks terugkerende verplichte bij- en nascholingen. Voor meer informatie over de VBAG klik hier.