Werkwijze


Mijn werkwijzePersoonlijke aandacht en warme betrokkenheid staan bij mij hoog in het vaandel!


Bij een behandeltraject ga ik als volgt te werk:


De eerste afspraak

Een behandeltraject start ik met een intakegesprek, waarbij ik een vragenlijst met u doorneem om een duidelijk beeld te krijgen van wat er precies aan de hand is. Voetreflextherapie is een holistische geneeswijze. Hierbij wordt er niet alleen gekeken naar de klacht, maar naar het 'totaalplaatje' van de persoon. Ik zoek dus ook naar onderliggende oorzaken en verbanden. Daarnaast onderzoek ik de voeten op gevoelige gebieden en opvallende plekjes.


Op basis van de verzamelde informatie stel ik dan een persoonlijk behandelplan voor u op, waarmee we in de vervolgbehandelingen aan de slag gaan.


Deze eerste afspraak neemt doorgaans meer tijd in beslag dan de vervolgbehandelingen. Rekent u op ongeveer 90 minuten.


Vervolgbehandelingen

Deze duren 60 minuten en zijn gebaseerd op het behandelplan. Bij elke afspraak zal gekeken worden hoe het gegaan is in de periode na de vorige behandeling, en naar wat er nu nodig is. Zonodig kan het oorspronkelijke plan worden bijgesteld om steeds zo goed mogelijk tegemoet te komen aan uw behoeften.


Tijdens het behandeltraject zal ik ook advies geven over zaken als voeding en leefstijl, of andere 'huiswerktips' om zelf actief mee te kunnen werken aan uw vooruitgang.


Het aantal benodigde behandelingen hangt af van uw klachten en van het verloop van de behandelingen. Chronische klachten hebben over het algemeen een langere behandelperiode nodig dan acute klachten.


Losse behandelingen zijn ook goed mogelijk. Daarbij vindt er geen uitgebreide intake plaats, en zal ik ook geen behandelplan opstellen. Ik zal kort ingaan op uw hulpvraag en daarna direct starten met de behandeling.


Voordat de behandeling van start gaat, vraag ik u om een behandelovereenkomst te tekenen. In deze overeenkomst staan de algemene voorwaarden van mijn praktijkvoering en de wederzijdse rechten en plichten. Dit is even heel formeel, maar daarmee voldoe ik aan de wettelijke regelgeving. Het schept ook duidelijkheid. Klik hier voor de inhoud van deze behandelovereenkomst.